TUZ Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdu oferuje wiele firm ubezpieczeniowych. Sprawdzamy co zyskujesz wybierając ubezpieczenie samochodu w TUZ Ubezpieczenia.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy pamiętać, iż zakres odpowiedzialności cywilnej reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.  Wybierając firmę ubezpieczeniową pamiętajmy, że każda z nich oferuje taką samą górną granicę finansową będącą sumą granicy cywilnej. Sprawdźmy czym wyróżnia się ubezpieczenie samochodu w TUZ Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ działa na rynku polskim od 2003 r. Firma działa w całym kraju za pośrednictwem oddziałów własnych oraz sieci ponad 1000 agentów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie pojazdu  – co podlega ubezpieczeniu?

Posiadając ubezpieczenie OC zgodnie z ustawą do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokryje wyrządzona szkodę spowodowaną przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu osobową (czyli kwota do 5mln EUR) oraz majątkową (czyli maksymalna kwota do 1 mln EUR).

Warto mieć wiedzę co podlega ubezpieczeniu OC. Są to szkody takie jak związane z:

  • jazdą, zatrzymaniem lub postojem pojazdu,
  • wsiadaniem, wysiadaniem z pojazdu,
  • załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu.

W rzeczywistości są wyjątki przewidziane w ustawie, kiedy Ubezpieczyciel ma prawo odmowy posiadaczowi OC odszkodowania. Nie otrzymamy odszkodowania z polisy OC za szkody, które powstały w wyniku niewłaściwego używania pojazdu oraz za szkody w ładunkach przewożonych za opłatą.

Sprawdź nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

Ubezpieczenie samochodu TUZ – co obejmuje?

Dokonując zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej warto sprawdzić co oferuje nam ubezpieczyciel.

Sprawdź nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

Kupując polisę OC pojazdu w TUW TUZ możemy dokonać zakupu ubezpieczeń dobrowolnych:

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- limit wypłaty świadczenia do 50 tys. zł na wypadek śmierci
  • Auto Assistance – pomoc w wypadku lub kolizji, holowanie pojazdu, naprawa na miejscu zdarzenia oraz usługi informacyjne. TUW TUZ  oferuje ubezpieczenie w trzech wariantach: podstawowy, standard oraz comfort, w którym otrzymamy samochód zastępczy lub pokrycie kosztów podróży powrotnej a nawet zakwaterowanie.

Sprawdź nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

Ubezpieczenie samochodu   – Auto Casco

TUW TUZ ofertę ubezpieczenia Auto Casco, które chroni nas szczególnie przed skutkami uszkodzenia, całkowitego zniszczenia, kradzieży w całości lub części pojazdu. Jednak Ubezpieczenie jest dedykowane do posiadaczy pojazdów nie starszych niż 15 lat. W tej sytuacji Ubezpieczyciel proponuje nam 3 warianty ubezpieczenia AC.

  • wariant kosztorys
  • wariant serwisowy
  • wariant serwisowy Sieć Naprawcza

TUW TUZ w swojej ofercie posiada również ubezpieczenie Zielona Karta.

Razem z ubezpieczeniem Auto Casco możemy dokonać dodatkowo zakupu ubezpieczenia Auto Szyby. W efekcie dodatkową ochroną zostaną objęte szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zniszczenia szyb na terenie naszego kraju.

Ubezpieczenie OC- kiedy zawrzeć umowę?

Podsumowując Umowę odpowiedzialności cywilnej pojazdu koniecznie trzeba zawrzeć w dniu jego rejestracji przed wyjechaniem na drogę. Ponadto należy zawrzeć umowę w dniu rozwiązania poprzedniej.

Ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy. Na krótszy okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC dla pojazdów zarejestrowanych za granicą lub historycznej (jednak nie krócej niż 30 dni).

Szukasz Ubezpieczenia OC? sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia 2018.

A jeżeli już masz wykupioną polisę napisz nam o swoich doświadczeniach.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz