Kara za brak OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  to obowiązkowe ubezpieczenia, które w zamian za opłaconą składkę chroni nas od odpowiedzialności jeżeli dojdzie do wypadku. Jeżeli nie dokonamy zakupu polisy OC a spowodujemy nawet drobną kolizję to musimy zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Za brak OC grożą nam także wysokie kary finansowe. Czytaj dalej Kara za brak OC

Ranking Ubezpieczenia na Życie dla Seniora

Przejście na emeryturę oznacza, że nadal możemy ubezpieczyć się korzystając z Ubezpieczenia na Życie dla Seniora. Zakup bezterminowej Polisy na Życie dla Seniora obejmuje ochronę  życia lub życia i zdrowia. Można również inwestować swoje oszczędności w polisie inwestycyjnej lub wykupić polisę posagową dla wnuków. Czytaj dalej Ranking Ubezpieczenia na Życie dla Seniora

3.3 / 5 ( 3 votes )