Ranking Ubezpieczenia na Życie dla Seniora

Przejście na emeryturę oznacza, że nadal możemy ubezpieczyć się korzystając z Ubezpieczenia na Życie dla Seniora. Zakup bezterminowej Polisy na Życie dla Seniora obejmuje ochronę  życia lub życia i zdrowia. Można również inwestować swoje oszczędności w polisie inwestycyjnej lub wykupić polisę posagową dla wnuków.

Ubezpieczenia na Życie dla Seniora – czyli dla kogo?

Aktualnie mamy kilka propozycji Ubezpieczenia na Życie dla Seniorów, które można wykupić do 70, 75, a nawet 85 roku życia. W Polsce nie ma polisy na życie bez  limitu wieku, do którego można je zawierać. Jednakże różne towarzystwa ustalają inne granice.

Przykładowo ubezpieczenie „Ochrona na Zawsze” oferowane przez niektróre towarzystwa ubezpieczeniowe może wykupić osoba do 80 roku życia. Polisa Dla Najbliższych proponowana dla osób mających maksymalnie 76 lat. Natomiast 4lifedirect oferuje zakup Ubezpieczenia na Życie dla Seniora do 86 roku życia.

Polisy te są bezterminowe, czyli po uzyskaniu określonego wieku (np. 86 lat) umowa polisy ubezpieczeniowej staje się bezskładkowa.

Sprawdź Ranking Ubezpieczeń na Życie dla Seniora 2018 >>>

Ochrona życia indywidualna czy małżeńska?

Większość polis na życie spełnia głównie funkcję ochronną – ubezpieczamy się na określoną sumę na wypadek swojej śmierci, a beneficjentami polisy są  bliscy. Po śmierci ubezpieczonej osoby rodzina otrzymuje kwotę równą ustalonej sumie ubezpieczenia. Wysokość tych środków zależy od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie na Życie może mieć wariant indywidualny lub małżeński – wówczas gdy umrze jeden z małżonków, drugi otrzymuje gwarantowane przez polisę środki. Ponadto współmałżonek wciąż jest objęty ochroną ubezpieczeniową w wariancie indywidualnym, jeżeli regularnie opłaca składki. Wysokość składki jest uzależniona od sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia na Życie dla Seniora – dodatkowa ochrona zdrowia

Oprócz podstawowej funkcji ochronnej są również polisy, które oferują  ochronę na wypadek ciężkiego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia osoba ubezpieczona otrzymuje do 75% sumy ubezpieczenia. Jak widać polisa jest też zabezpieczeniem w razie problemów finansowych wynikających z potrzeby kosztownego leczenia lub rehabilitacji. Przykładem jest polisa Spokój bliskich oferowana przez Życie.Direct.pl.

Takie Ubezpieczenie na Życie dla Seniora daje komfort, że nie jesteśmy całkowicie zależni od swoich bliskich. W przypadku poważnej choroby mamy możliwość samodzielnego opłacenia kosztów leczenia, a w razie śmierci –  rodzinie ma środki na pochówek. Jeżeli nie stać nas na płacenie składek, możemy skorzystać z tańszej opcji czyli przystąpienie do ubezpieczenia grupowego – wystarczy sprawdzić oferty w Rankingu.

Sprawdź Ranking Ubezpieczeń na Życie dla Seniora 2018 >>>

Ubezpieczenia na Życie dla Seniora – możliwość inwestowania

Atrakcyjną propozycję dla emerytów, którzy nadal pracują lub mają wysokie emerytury jest możliwość inwestowania dodatkowych środków gromadzonych na polisie. Ofertę dla seniorów oszczędzania i gromadzenia kapitału inwestycyjnego ma jeden z ubezpieczycieli w polisie Pogodna Jesień.

Jeszcze inną inwestycją jest oferta zakupu polisy posagowej dla wnuka. Warunkiem jest maksymalny wiek seniora  60 lat.  Zgromadzone na polisie środki na pewno zapewnią wnukowi dobry start w życie dorosłe. Warto podkreślić, że odszkodowanie na wypadek śmierci seniora wypłacone będzie dla uposażonego dopiero po osiągnięciu przez niego 18. roku życia.

Ubezpieczenia na Życie dla Seniora – jaka wysokość składki?

Jeżeli zdecydujemy się zawrzeć umowę Ubezpieczenia na Życie dla Seniora to zazwyczaj składka będzie wyższa niż w przypadku młodszych osób.

Towarzystwa ubezpieczeniowe podwyższają wysokość składki wraz z wiekiem osoby ubezpieczonej rekompensując  prawdopodobieństwo krótszego okresu płacenia składek.

Ubezpieczenia na Życie dla Seniora – jak dokonać zakupu?

Przed dokonaniem zakupu polisy należy zastanowić się jakie są nasze oczekiwania: czy planujemy zabezpieczyć naszą rodzinę czy potrzebujemy pieniędzy na leczenie? Następnie warto przeanalizować kilka ofert towarzystw ubezpieczeniowych sprawdzając wysokość składki oraz sumy ubezpieczenia. Nasz Ranking pomoże bezpłatnie porównać oferty Ubezpieczenia na Życie dla Seniora.

Sprawdź Ranking Ubezpieczeń na Życie dla Seniora 2018 >>>

3.3/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz