Polisa posagowa

Czasami zastanawiamy się jak zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo? Możliwości inwestycyjnych jest wiele. Można tu wymienić konto oszczędnościowe, lokatę bankową, obligacje, fundusz inwestycyjny lub polisa posagowa. Spośród wymienionych produktów tylko polisa posagowa albo polisa na życie zabezpieczą nasze dziecko w przypadku naszej przedwczesnej śmierci.

Polisa posagowa – cechy

Główną funkcją polisy posagowej jest zapewnienie naszemu dziecku łatwiejszy start w życie dorosłe. W ramach umowy zawartej z ubezpieczycielem rodzice dokonują regularnych wpłat określonych sum pieniężnych. Natomiast na na koniec umowy towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje wypłaty kwoty z umowy na rzecz dziecka. Zazwyczaj odbywa się to w momencie ukończenia przez dziecko 18, 21 lub 26 roku życia. Jest to funkcja oszczędnościowa polisy. Ponadto polisa posiada funkcję ochronną na wypadek śmierci czy choroby osoby dokonującej wpłat składek. Wtedy obowiązek przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została podpisana umowa. Jest to bardzo atrakcyjny produkt, tym bardziej że w obecnych czasach na posiadanie dzieci decydujemy się coraz później.

Polisa posagowa jest odmianą ubezpieczenia na życie i dożycie.  Osoba ubezpieczająca zwany jest w polisie fundatorem. Należy tu podkreślić, że nie musi to być rodzic dziecka a może to być krewny lub dziadkowie. Jednakże w dniu zawarcia polisy osoba ubezpieczająca nie może mieć  więcej niż 55–65 lat (w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego). Natomiast dziecko nie powinno być jeszcze pełnoletnie. Okres trwania umowa wynosi od 5 do 25 lat.

Polisa posagowa a śmierć osoby Ubezpieczającej lub dziecka?

W przypadku śmierci osoby, która podpisała umowę ubezpieczeniową, środki z polisy nie jest wypłacane od razu dziecku, ale zgodnie z zapisem w polisie po dożyciu przez dziecko określonego wieku. Istnieje możliwość  wykupu polisy dodatkowej, która zagwarantuje dziecku rentę, którą  będzie wypłacało towarzystwo ubezpieczeniowe aż do osiągnięcia przez dziecko ustalonego w polisie wieku i wypłaty głównego świadczenia.  Inaczej wygląda sytuacja w przypadku śmierci dziecka. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje zwrotu wpłaconych środków lub tzw. kwoty wykupu osobie, która dokonała zakupu polisy.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy polisy?

Dokonując zakupu polisy posagowej należy zastanowić się jaka część naszej składki będzie przeznaczona na ochronę, a jaka na kwotę, która zostanie wypłacona dziecku po osiągnięciu określonego w umowie wieku. Należy pamiętać, by dokonać takiego podziału składki aby suma ubezpieczenia (kwota wypłacana na wypadek śmierci osoby ubezpieczającej), jak również kwota, którą otrzymuje dziecko nie były zbyt niskie. Ponadto należy sprawdzić czy składka jest indeksowana każdego roku o stopę inflacji, aby gwarantowane świadczenia po wielu latach nie były za małe. Ważna jest wysokość opłat pobieranych w przypadku zerwania umowy przed czasem oraz zapisy w umowie, gdy z przyczyn losowych nie będziemy mogli regularnie płacić składek.

Należy dokonać porównania polis kilku towarzystw ubezpieczeniowych, gdyż różne są metody obliczania ryzyka, od których zależy wysokość płaconej przez nas składki, istnieje też szereg wyłączeń. Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe w cenie proponuje zapewnienie dziecku dożywotniej renty w razie nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczającej. Często trzeba dokonać zakupu polisy dodatkowej. Podejmując decyzję o zakupie pamiętajmy, że polisa posagowa to wieloletnie zobowiązanie, które musimy opłacać regularnie.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z zakupu Polisy Posagowej  sprawdź koniecznie nasz  Ranking Polisy Posagowe 2018. Z jego pomocą łatwo dokonasz właściwego wyboru.

 

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz