Ubezpieczenie na Życie – Ranking

Ubezpieczenie na Życie to jedna z najpopularniejszych form zabezpieczenia finansowego dla rodziny. Wykupując tego typu polisę można zagwarantować utrzymanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej.

Na czym polega Ubezpieczenie na Życie?

Idea omawianego rodzaju ubezpieczeń jest bardzo prosta. Firma udzielająca polisy zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy umowa. Przykładem jest śmierć w wyniku wypadku, poważnej choroby lub na skutek innej przyczyny uwzględnionej w zapisach polisy, wówczas osoby upoważnione uzyskują prawo do otrzymania określonych środków.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nie każdy typ ubezpieczenia na życie będzie uwzględniał wszystkie rodzaje wypadków. Pamiętajmy, że warto więc przyjrzeć się szczegółom umowy. Z drugiej strony w niektórych ofertach można znaleźć dodatkowe zapisy dotyczące na przykład wypadków lub chorób, które doprowadzają do trwałej niepełnosprawności. Oczywiście ubezpieczenie na życie skupia się raczej na przypadkach zgonu.

Sprawdź Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >

ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenie na Życie

Jak wybrać odpowiednie Ubezpieczenie na Życie?

Przeglądając poszczególne oferty, warto przyjrzeć się nie tylko zastrzeżeniom dotyczącym sytuacji, w których następuje wypłata polisy. Wśród innych istotnych czynników znajduje się chociażby czas, przez który obowiązuje ubezpieczenie. Może być ono dożywotnie lub skupiające się na określonym przedziale czasu.

W tym drugim przypadku warto zaznaczyć, iż zdecydowanie się na dłuższy okres ochrony będzie o tyle korzystne, że wraz z wiekiem ubezpieczanego rośnie koszt zawiązania nowej umowy.

Innym czynnikiem, który może wpłynąć na wybór oferty, to sposób, w jaki można dysponować środkami, na które opiewa umowa ubezpieczenia na życie. W przypadku tak zwanego „ubezpieczenia czystego” wszystkie środki przypisane są do puli wypłacanej w razie wystąpienia zdarzenia, którego polisa dotyczy. Z kolei w wariancie mieszanym z np. funduszem inwestycyjnym, część środków można wypłacić w określonych przez umowę sytuacjach.

Rozważając skorzystania z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać wyboru Ubezpieczenia na Życie.

 

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz