Polisa posagowa czy lokata?

Chcesz zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości? Zastanawiasz się jaki produkt spełni Twoje oczekiwania: polisa posagowa czy lokata? A może masz przed sobą symulację ubezpieczenia posagowego i sądzisz, że lokata zapewni wyższy procent. Czy można porównać te produkty?

Polisa posagowa czy lokata – znana kwota wypłaty

Najważniejszą zaletą polisy posagowej w odróżnieniu od lokaty jest pewność, że dziecko otrzyma określoną w umowie kwotę po osiągnięciu  określonego w umowie wieku .

Przykładowo 35-letnia kobieta po urodzeniu dziecka zawiera umowę polisy posagowej, w ramach której dziecko po osiągnięciu pełnoletności otrzyma kwotę 40 tys. zł. Wysokość miesięcznej składki wyniesie 210 zł. Załóżmy, iż w na lokacie bankowej zdeponujemy taką samą kwotę. Po roku osoba zawierająca umowę ubezpieczenia umiera. Z lokaty bankowej dziecko otrzyma około 2460 zł. Natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe  będzie płaciło nadal zadeklarowaną składkę miesięczną w wysokości 210 zł, aż do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Wówczas zostanie wypłacona kwota z polisy, czyli 40 tys. zł.

Polisa posagowa czy lokata – wypłata w przypadku śmierci rodzica

Kolejną zaletą polisy posagowej jest możliwość dokupieniu opcji wypłaty świadczenia w razie zgonu rodzica na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli wystąpi taka sytuacja to dziecko natychmiast dostaje kwotę świadczenia z umowy, czyli w powyższym przykładzie byłoby to 40 tys. zł. Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe opłaca składki na podstawową polisę, dzięki temu dziecko po osiągnięciu określonego wieku dostaje kolejne 40 tys. zł. Łącznie dziecko otrzyma z polisy posagowej kwotę
80 tys. zł.

Polisa posagowa czy lokata – renta posagowa

Istotną przewagą polisy posagowej w stosunku do lokaty jest możliwość wypłaty przez ubezpieczyciela renty posagowej. Dodatkowy koszt do podstawowej składki miesięcznej jest niewielki, natomiast dziecko w razie śmierci rodzica co miesiąc będzie dostawać nawet 4 proc. sumy ubezpieczenia. Przy 40 tys. zł podstawowej sumy ubezpieczenia będzie to nawet kwota 1600 zł. aż do końca trwania umowy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, że podstawowa opcja polisy posagowej również jest realizowana, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe opłaca składki w razie śmierci rodzica. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności otrzymuje sumę świadczenia czyli 40 tys. zł.

Polisa posagowa czy lokata – składki opłacane przez ubezpieczyciela

Ważną zaletą polisy posagowej jest możliwość przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa rodzica. Dzięki temu rodzic, który nie może pracować ma pewność, że dziecko otrzyma kwotę świadczenia nawet gdy nie będzie mógł regulować zobowiązań. Porównując polisę z lokatą otrzymamy 40 tys. zł wypłaty z polisy, natomiast maksymalnie 2,5 tys. zł z odsetek w banku.

Podsumowując, jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej nastąpi śmierć lub inwalidztwo rodzica, to wypłaty z polisy są dużo wyższe.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z zakupu Polisy Posagowej  sprawdź koniecznie nasz Ranking Polisy Posagowe 2018. Z jego pomocą łatwo dokonasz właściwego wyboru.

Dodaj komentarz