Ubezpieczenie na Życie – wysokość składki

Mimo, iż Ubezpieczenie na Życie często kojarzy się nam z wysokimi kosztami i zakładamy, że wysokość składki przekracza nasze możliwości finansowe to warto pamiętać, że Ubezpieczenie na Życie to najtańszy produkt, który zabezpiecza naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Dlatego też warto poszukać polisy dostosowanej do naszych oczekiwań, zarówno w zakresie ochrony ubezpieczeniowej jaki  możliwości finansowych. 

Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie Ubezpieczenia na Życie aby zachować oczekiwany przez poziom ochrony oraz jak zmniejszyć wysokość składki. Poniżej dokonamy analizy co ma wpływ na koszt polisy oraz jak można zmniejszyć wysokość składki.

Wysokość składki a suma ubezpieczenia

Na wysokość składki ma wpływ suma ubezpieczenia, czyli kwota którą firma ubezpieczeniowa wypłaci nam w razie pojawienia się zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Należy wybrać kwotę, która spełnia nasze potrzeby w danym momencie życia, gdyż sumę ubezpieczenia można zmienić w trakcie trwania umowy przykładowo gdy założymy rodzinę.  Należy zwrócić uwagę, że rozszerzenie naszej polisy oznacza wyższą składkę. Według ekspertów suma ubezpieczenia powinna wynosić równowartość naszych dochodów, które osiągamy pracując 6-10 lat.

Wysokość składki a wiek

Jeżeli zdecydujemy się na zakup Ubezpieczenia na Życie przed 30 rokiem życia wysokość składki będzie niższa niż w przypadku osoby starszej, która zamierza zakupić taki sam produkt. Wiek może też determinować dodatkowe warunki umowy. Cześć firm ubezpieczeniowych, mimo wyższej składki, nie oferuje swoich produktów dla osób powyżej pewnego wieku – 70 lub 75 roku życia.

Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 

Wysokość składki a nasze zdrowia

Przed podpisaniem umowy Ubezpieczenia na Życie większość firm ubezpieczeniowych wymaga uzupełnienia ankiety medycznej. Należy ją wypełnić zgodnie z posiadaną wiedzą, gdyż przekazanie informacji niezgodnych z prawdą może przyczynić się do odmowy wypłaty świadczenia.

Na wysokość składki mają wpływ przewlekłe lub genetyczne choroby, również wśród naszych bliskich np. chorób nowotworowe w naszej rodzinie.

Wysokość składki a wykonywana praca

Praca w niebezpiecznych ma wpływ na podwyższenia składki. Im wyższe niebezpieczeństwo oraz ryzyko tym wyższą składkę wliczy nam firma ubezpieczeniowa. Więcej na temat pisaliśmy tutaj.

Wysokość składki a spędzanie wolnego czasu

Często przed zawarciem umowy Ubezpieczenia na Życie otrzymamy pytanie jak spędzamy wolny czas. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj zapytają nas czy uprawiamy sporty wysokiego ryzyka. Warto dodać, że jeżeli nasze hobby to skoki ze spadochronem, wspinaczka wysokogórska lub nurkowanie wysokość składki może być wyższa. Jeżeli regularnie palimy papierosy to również możemy oczekiwać wzrostu składki.

Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 

Wysokość składki a zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenia na Życie gwarantują wypłatę kwoty, na którą opiewa polisa świadczenia nie tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Decydując się na szerszy zakres ochrony trzeba pamiętać, że spowoduje to wzrost składki ubezpieczeniowej. Stąd warto dokładnie przemyśleć zakres ochrony, którego oczekujemy. Część dodatków jest nam niepotrzebna a powoduje wzrost składki.

Wysokość składki a sposób jej opłacania

Na wysokość naszej składki wpływ ma również sposób w jaki dokonujemy opłat. Najbardziej korzystnym rozwiązaniem płatność roczna. Jednakże często nasze możliwości finansowe są ograniczone i płacimy w ratach. Warto dodać, iż opłacając składkę w ratach zapłacimy więcej otrzymując ten sam zakres ochrony.

Część firm ubezpieczeniowych proponuje nawet zniżki dla osób, które dokonują płatności rocznych.

Jak zmniejszyć wysokość składki Ubezpieczenia na Życie?

Analizując składniki, które mają wpływ na wysokość składki Ubezpieczenia na Życie można zauważyć, iż ważnym elementem jest wiek oraz stan zdrowia. Nie trzeba od razu wybierać wysokiej sumę świadczenia, gdyż zawsze możemy dokonać je zmiany. Warto również, jeżeli mamy takie możliwości finansowe opłacać składkę jednorazowo.

Aktualnie firmy ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają nie tylko różne oferty cenowe lecz również różnorodny zakres usług, które oferują. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić nasz Ranking, aby znaleźć nie tylko  najtańszą ofertę lecz również zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedni dla nas.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie lub potrzebujesz więcej informacji sprawdź koniecznie nasz Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz