Jak odzyskać pieniądze z Polisy na Życie?

Polisa na Życie to zobowiązanie finansowe na wiele lat. Często zdarza się, że z powodów losowych nie stać nas na regularne opłacanie składek. W takiej sytuacji wiele osób podejmuje decyzję o rezygnacji z ubezpieczenia oraz zastanawia się jak odzyskać wpłacone środki. Warto pamiętać o konsekwencjach jakie mogą być związane z wypowiedzeniem umowy.

Warto zastanowić się przed podjęciem decyzji o zakupie Polisy na Życie jak również czy warto z niej rezygnować, gdyż może to oznaczać stratę naszych oszczędności.

Czy warto rezygnować z Polisy na Życie?

Rezygnacja z Polisy na Życie to zerwanie umowy w trakcie jej obowiązywania. Odzyskanie wpłaconych środków nie zawsze jest to dla nas korzystne. Niektóre firmy ubezpieczeniowe zastrzegają w umowach brak możliwości wypłaty środków przez wskazany okres w umowie np. pierwsze 2 lata trwania umowy. Zapis ten jest zabezpieczeniem dla ubezpieczyciela przed zerwaniem umowy.

Często rezygnacja z umowy wiążę się z odzyskaniem tylko części wpłaconych przez nas składek. Umowa określa procent zgromadzonej kwoty, który zostanie nam wypłacony. Często w umowach pojawia się tzw. opłata likwidacyjna, która definiuje o ile zostanie pomniejszona suma wpłacanych składek w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia. Dlatego też należy przeanalizować przyczyny naszej rezygnacji. Jeżeli nasze problemy finansowe są przejściowe to warto skorzystać z zawieszenia wpłaty składek bez konieczności rezygnacji z polisy. Obecnie większość firm ubezpieczeniowych daje możliwość zawieszenia płacenia składek bez konsekwencji finansowych.

Należy dodać, że rozwiązać umowę z nami może również ubezpieczyciel. Powodem jest brak opłacenia przez nas składek ubezpieczeniowych.

Jak odzyskać środki z Polisy na Życie?

Zgodnie z przepisami osoba, która podpisała umowę może odstąpić od niej w terminie 30 dni. Należy jednak pamiętać, że mimo postanowienia rezygnacji musimy zapłacić składkę za okres, w którym obowiązywała ochrona.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na odzyskanie wpłaconych z zakupionej Polisy na Życie  po okresie 30 dni od daty jej zawarcia to obowiązują nas zapisy z umowy, które są związane z długością okresu wypowiedzenia. Zazwyczaj można je znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy pamiętać, ze rezygnacja z umowy jest związana obowiązkiem wykupu polisy. Co to dla nas oznacza?  Towarzystwo ubezpieczeniowe dokona zwrotu składek, które zostały przez nas  wpłacone, jednakże będzie to niższa kwota od naszych wpłat. Firma ubezpieczeniowa potrąci poniesione koszty, które są związane ochroną ubezpieczeniową podczas obowiązywania polisy.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Polisy na Życie lub potrzebujesz więcej informacji sprawdź koniecznie nasz Ranking Polisy na Życie 2018. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

 

5/5 - (3 votes)

Dodaj komentarz