Ubezpieczenie na Życie Nationale-Nederlanden

Towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale-Nederlanden zostało założone w Holandii. W Polsce funkcjonuje od 1994 roku, wówczas pod nazwą ING Życie. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest częścią NN Group N.V. Ubezpieczenie na Życie Nationale-Nederlanden może posiadać każdy, gdyż oferta ubezpieczyciela jest bardzo szeroka.

Ubezpieczenie na Życie Nationale-Nederlanden – oferta

Podstawową produktem oferowanym przez Nationale-Nederlanden jest polisa Ochrona+.  Ubezpieczenie gwarantuje nam ochronę jak również wsparcie finansowe dla naszych bliskich w razie naszej śmierci.

Osoba ubezpieczona może skorzystać z pakietu „Unikatowy zakres ochrony”. Jest to ważne w szczególności gdy posiadamy zobowiązania finansowe, chcemy zapewnić rodzinie środki finansowe w razie nieszczęśliwego zdarzenia lub chcemy zabezpieczyć swój majątek przed stratą i zadłużeniem.

Warto pamiętać, że gwarancja wypłaty świadczenia oznacza również, że jest ono zwolnione z podatku od darowizn oraz postępowania spadkowego. Dodatkowo jeżeli zakupimy Ubezpieczenie na Życie Nationale-Nederlanden zapewnia gwarancję niezmienności składki przez cały okres trwania umowy.

W swojej ofercie Nationale-Nederlanden posiada również ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne. Polisa Ochrona Jutra łączy część ochronną ubezpieczenia z inwestycyjną. Część ochronna gwarantuje wsparcie w razie choroby lub wypadku, a w razie naszej śmierci środki z polisy otrzymają osoby uposażone. Natomiast część inwestycyjna polisy, która nie jest obowiązkowa może zostać przeznaczona na inwestycje. Możemy w ten sposób oszczędzać na emeryturę, gromadząc środki na rachunku IKE i IKZE. Warto podkreślić, że jeżeli zajdzie potrzeba wypłaty środków to nie ma opłat.

Nationale-Nederlanden Ochrona ze Zwrotem to produkt, dzięki któremu nie tylko zabezpieczymy naszych bliskich, ale również odzyskamy  wpłacone składki, jeżeli dożyjemy do końca umowy. Wspomniany zwrot wynosi 100% w przypadku ubezpieczenia na okres 30 lat.

Ubezpieczenie na Życie Nationale-Nederlanden – rozszerzenia

Spośród umów dodatkowych Nationale-Nederlanden proponuje produkty, które zabezpieczają finansowo sytuację związane ze zdrowiem i są to: „Na wszelki wypadek”, „Dla zdrowia” i „Dla dziecka”. Natomiast do produktów, które umożliwiają gromadzenie środki na wyznaczone przez nas cele należą: „na emeryturę” i „na przyszłość”.

Pakiety ubezpieczeniowe „Na wszelki wypadek” obejmują pobyt w szpitalu, operację po wypadku, trwałe inwalidztwo a nawet śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ponadto otrzymujemy w pakietach bezpłatne wizyty lekarskie, transport medyczny oraz rehabilitacje.

Polisa Dla zdrowia gwarantuje nam zabezpieczenie finansowe w przypadku poważnych zachorowań lub pobytu w szpitalu. Dodatkowo bezpłatnie otrzymamy assistance medyczne, który obejmuje bezpłatne wizyty lekarskie, pomoc pielęgniarki oraz całodobową infolinię medyczną.

Polisa Dla dziecka zabezpiecza zdrowie naszego dziecka.  Oferuje dodatkowe środki finansowe zarówno w przypadku sporadycznych zachorowań jak również poważniejszych problemów zdrowotnych. Wykupując ten rodzaj ubezpieczenia dodatkowego również otrzymujemy bezpłatnie assistance medyczny.

 

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

4.5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz