Ubezpieczenie na Życie Warta

Oferta Ubezpieczeń na Życie oferowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta jest szeroka i różnorodna. Polisę na Życie powinniśmy wykupić nie tylko jeżeli chcemy zabezpieczyć bliskich na wypadek naszej śmierci, ale również jeżeli chcemy zapewnić sobie ochronę na wypadek zachorowania na nowotwór lub zapewnić dziecku polisę posagową.

W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta można odnaleźć wśród produktów na Życie i zdrowie ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny, Warta Twoja Przyszłość, Warta Ochrona. Ponadto firma ubezpieczeniowa przygotowała ofertę Warta Sposób na Raka oraz Warta Posag. Poniżej dokonamy analizy, która oferta spełni nasze potrzeby.

Ubezpieczenie na Życie Warta dla Ciebie i Rodziny

Jest to propozycja skierowana do osób, którym zależy na zabezpieczeniu siebie oraz rodziny na wypadek pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji życiowych. Produkt ten zapewnia nam szeroki zakres ochrony jak np.  wypłata środków gdy urodzi się dziecko, w przypadku śmierci rodziców lub teściów. Jest to rodzaj Ubezpieczenia na Życie, którego celem jest funkcja ochronna czyli gwarantuje wypłatę środków z polisy w razie wypadku, choroby lub śmierci osób ubezpieczonych. Jeżeli wybierzemy Ubezpieczenia na Życie Warta dla Ciebie i Rodziny to w pakiecie otrzymamy Pakiet Medyczny, w którym otrzymamy m. in. wizytę u lekarza specjalisty, wizytę położnej po porodzie.

Zaletą ubezpieczenia oferowanego przez Wartę jest stała wysokość składki, bez względu na wiek osoby ubezpieczonej.  Natomiast jej miesięczna wysokość zależy od wybranego przez nas wariantu polisy np. wariant Twoje Życie kosztuje od 33 zł miesięcznie. Jeżeli zdecydujemy się na wariant VIP dla całej , który zapewnia objęcie ochroną ponad 50 zdarzeń, to wówczas koszt miesięcznej składki wynosi nawet 132 zł. W zamian otrzymujemy kwotę świadczenia do 480 tyś. zł.

Ubezpieczenie na Życie Warta Ochrona

Jest to propozycja ubezpieczenia życia i zdrowia dla całej rodziny. Wykupując Ubezpieczenie na Życie Warta Ochrona zabezpieczamy finansowo swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Dodatkowo, jeśli zależy nam na długoterminowej ochronie oraz możemy   samodzielnie dokonać wyboru ryzyk, od których ubezpieczymy się. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób w wieku od 18 do 65 lat. Jeżeli chcemy ubezpieczyć dziecko to musi mieć ukończony 1 roku życia, ale też nie może być osobą pełnoletnią.

Minimalny czas trwania umowy wynosi 5 lat. Należy dodać, iż nie może być ona zawarta na okres dłuższy niż do pierwszych urodzin po ukończeniu 70 lat. Reasumując, jeżeli zdecydujemy się na polisę w wieku 65 lat to maksymalnie umowę możemy podpisać na okres 5 lat.

Ubezpieczenie na Życie Warta Ochrona umożliwia nam również zakup dodatkowych elementów ubezpieczenia jak np.: pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku, operacja dziecka w wyniku wypadku lub WARTA ASSISTANCE MEDYCZNY.

Ubezpieczenie na Życie Warta Twoja Przyszłość

Ofertę ta jest skierowana do osób, które oczekują połączenia ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, tym samym zamierzają gromadzić kapitał na przyszłość. Ta konstrukcja oferty umożliwi zabezpieczenie finansowe naszej rodziny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń bez rezygnacji z gromadzenia środków na przyszłość. TUnŻ Warta kieruje swoją ofertę do osób w wieku 18 -65 lat.

Możemy rozszerzyć naszą polisę o dodatkowe ryzyka poprzez podpisanie  dodatkowych umów ubezpieczenia. Są to umowa przejęcia opłacania składek w przypadku trwałego całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego oraz umowa na wypadek wystąpienia choroby śmiertelnej u osoby ubezpieczonej.  Minimalna wysokość składki miesięcznej to koszt 125 zł.

Część inwestycyjna naszej składki jest inwestowana w fundusze inwestycyjne zarządzane przez TUnŻ Warta.

Ubezpieczenie na Życie Warta Sposób na Raka

Jest to polisa, która jest wsparciem finansowym w procesie leczenia nowotworu, a w wersji rozszerzonej dodatkowo refundowane są zabiegi onkologiczne. Istotnym elementem polisy są również usługi assisatance jak np.: organizacja transportu medycznego, wizyta lekarza, opieka nad dziećmi.

Kwota ubezpieczenia może wynieść od 30 do 200 tysięcy złotych. Składka jest ustalana indywidualnie w zależności od wariantu, sumy ubezpieczenia oraz wieku osoby ubezpieczonej. Umowę mogą zawrzeć osoby od 18 do 65 roku życia. Umowa zawierana jest tylko na okres 5 lat, ale możemy ją przedłużać na kolejne okresy, liczące również 5 lat. Należy dodać, że obowiązuje tu okres karencji, a ochrona rozpoczyna się po 6 miesiącach od daty podpisania umowy. Umowa zostaje zawarta na podstawie oświadczenia, bez konieczności przedstawiania badań lekarskich.

Ubezpieczenie na Życie Warta Posag

Ubezpieczenie na Życie Warta Posag jest produktem oszczędnościowo-ochronnym, który jest skierowany do rodziców, dziadków i innych osób, które chciałyby zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo w przyszłości. Już podczas zawierania umowy ubezpieczenia podejmujemy decyzję, jaką kwotę otrzyma dziecko pomiędzy 18 a 25 urodzinami. Jeżeli firma ubezpieczeniowa wypracuje wyższe zyski, kwota ta może zwiększyć się.

W razie śmierci rodzica, opłacanie składek przejmie TUnŻ Warta. Ponadto możemy rozszerzyć zakres ochrony o wypłatę renty posagowej dla dziecka w przypadku śmierci fundatora.

Minimalna składka miesięczna Ubezpieczenia na Życie Warta Posag to koszt 100 zł. Ponadto wysokość składki zależy od wieku osoby ubezpieczającej, płci oraz stanu zdrowia. Na przykład jeżeli  25 – letnia kobieta zamierza wykupić podstawową polisę posagową dla 2-letniego dziecka na okres 23 lat na sumę ubezpieczenia 30 tys. zł, to składka miesięczna wyniesie 108 zł zł.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

4.5/5 - (2 votes)

Jedna odpowiedź do “Ubezpieczenie na Życie Warta”

Dodaj komentarz