Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód

Według danych, które publikuje Główny Urząd Statystyczny 10% Polaków wykonuje niebezpieczny zawód, który stwarza zagrożenie dla ich życia. W I półroczu 2017 roku wypadkowi podczas pracy uległo 39093 osób, w tym 38778 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim, 222 osoby  wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała, natomiast wypadkom śmiertelnym uległy aż 93 osoby.

Najwięcej osób poszkodowanych, które wykonują niebezpieczny zawód  pracuje w branży przetwórstwa przemysłowego. Dlatego jeżeli wykonujesz zawód, który stwarza zagrożenie życia, to trzeba mieć świadomość związanego z tym ryzyka oraz zadbać o przyszłość najbliższych w przypadku wystąpienia wypadku.

W zależności od charakteru oraz miejsca wykonywanej pracy ubezpieczyciele zapewniają wybór Ubezpieczenia na Życie w ramach oferty indywidualnej oraz grupowej.

Grupowe Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód

Grupowe Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód są dostępne w ofercie większość towarzystw ubezpieczeniowych.  Mają one na celu zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników jak również członków ich rodzin poprzez wypłatę kwoty świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które są objęte ubezpieczeniem. Z ubezpieczenia grupowego może skorzystać osoba w wieku od 18 do 64 roku życia, która jest zatrudniona u danego pracodawcy. Często w pakiecie możemy skorzystać również z możliwości ubezpieczenia naszej rodziny.  Przy przystąpieniu do umowy nie są wymagane badania lekarskie, natomiast po jej wygaśnięciu ubezpieczenie możemy kontynuować indywidualnie.

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód

Oferta Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie jest skierowana do osób, wykonujących niebezpieczny zawód, lecz zakres ubezpieczenia grupowego im nie wystarcza lub zakład pracy nie zapewnia grupowej polisy.

Indywidualne Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód gwarantuje ochronę na wypadek śmierci ubezpieczonego, pobytu w szpitalu lub inwalidztwa. Otrzymamy nie tylko pomoc finansową w razie nieszczęśliwego wypadku, lecz również dostęp do pakietu usług assistance, które obejmują transport medyczny, rehabilitację jak nawet w niektórych przypadkach pomoc domową podczas naszego pobytu w szpitalu. Ochroną w ramach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód może zostać objęta każda osoba w wieku 18-65 lat, jak również nasze dzieci w wieku  1-18 lat (w przypadku ubezpieczenia też członków naszej rodziny).

Wysokość składki Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód

Składka Ubezpieczenia na Życie dla osób wykonujących niebezpieczny zawód jest zazwyczaj dość wysoka gdyż ryzyko śmierci lub uszkodzenia ciała jest wyższe, lecz suma ubezpieczenia może też być większa. Zastanawiasz się dlaczego składka jest wyższa? Wpływ na jej wysokość ma wykonywany zawód. Wyższe ryzyko śmierci oraz wypadku w pracy, oznacza wyższe prawdopodobieństwo wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania. Stąd firmy ubezpieczeniowe wliczają takie ryzyko w comiesięczną składkę. Również istotnym elementem, który wpływa na wysokość opłaty za nasze ubezpieczenie jest nasz wiek. Osoby młodsze zazwyczaj płacą niższe składki ubezpieczenie niż osoby starsze.
Firmy ubezpieczeniowe kalkulując wysokość składki obligują nas do wypełnienia ankiety medycznej. Jest to konieczne zwłaszcza jeżeli jesteśmy zainteresowani zakupem polisy terminowej.

Od czego chroni nas Ubezpieczenie na Życie?

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, często będącego głównym żywicielem rodziny, firma ubezpieczeniowa dokona wypłaty dla najbliższej rodziny świadczenia z polisy. Ponadto jeżeli zdecydujemy się na zakup dodatkowego ubezpieczenie to otrzymamy wypłatę sumy ubezpieczeniowej:

  • jeżeli zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek to polisa chroni od jego następstw jak np. złamania, skręcenia, utraty kończyn, które powodują trwałe uszkodzenie ciała, a również niezdolność do pracy. Wówczas ubezpieczenie z polisy może pokryć koszty leczenia i rehabilitacji oraz stanowić zabezpieczenie finansowe w przypadku kiedy stracimy możliwość kontynuowania pracy zarobkowej;
  • w przypadku zachorowania na poważną chorobę np. nowotwór, udar mózgu, zawał serca. Aktualnie w ofertach firm ubezpieczeniowych możemy znaleźć ubezpieczenia, które opisaliśmy tutaj polisy na raka.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie lub potrzebujesz więcej informacji sprawdź koniecznie nasz Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz