Rezygnacja z Ubezpieczenia na Życie

Rezygnacja z Polisy na Życie, podobnie jak z innych rodzajów umów jest możliwa. Często zdarza się, że z powodów losowych nie stać nas na regularne opłacanie składek. Należy jednak pamiętać o konsekwencjach jakie mogą być związane z wypowiedzeniem umowy.

Rezygnacja z polisy a okres obowiązywania

Dokonując zakupu Polisy na Życie mamy prawo do dokonania rezygnacji z umowy w okresie jej obowiązywania.

Według przepisów prawnych osoba, która dokonała zakupu Ubezpieczenia na Życie może odstąpić od umowy w terminie 30 dni. Należy pamiętać, że pomimo rezygnacji musimy zapłacić składkę za okres, w którym obowiązywała ochrona.

Istnieje również możliwość rezygnacji z umowy Ubezpieczenia na Życie  po okresie 30 dni od daty jej zawarcia. Wówczas obowiązują nas zapisy z umowy, które są związane z długością okresu wypowiedzenia. Zazwyczaj można je znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy pamiętać, ze rezygnacja z umowy Ubezpieczenia na Życie jest związana obowiązkiem wykupu polisy. Co to dla nas oznacza?  Towarzystwo ubezpieczeniowe dokona zwrotu składek, które zostały przez nas  wpłacone, jednakże będzie to niższa kwota od naszych wpłat. Dlaczego? Ponieważ Towarzystwo ubezpieczeniowe dokona potrącenia kosztów, które są związane ochroną ubezpieczeniową podczas obowiązywania polisy.

Dlatego też należy pamiętać, że rezygnacja często jest związana z tzw. wykupem polisy, w wyniku którego otrzymamy kwotę niższą od sumy wpłacanych przez nas składek.

Rezygnacja z Ubezpieczenia na Życie – polisy inwestycyjne

A czy można zrezygnować z polisy inwestycyjnej? Przypomnijmy, iż ten rodzaj polisy oznacza inwestowanie gromadzonych przez nas środków głównie w fundusze inwestycyjne. Jeżeli zdecydujemy się na rozwiązanie umowy zostanie pobrana opłata. W różnych towarzystwach posiada ona inną nazwę. Może występować jako opłata likwidacyjna lub opłata z tytułu wykupu. Opłaty te mogą stanowić znaczny udział w kwocie zainwestowanych przez nas środków. Często powodem rezygnacji z tego typu polisy nie jest nasza zła sytuacja finansowa, ale zbyt niskie zyski, które przynosi nasza polisa inwestycyjna. Z tego powodu dokonując zakupu tego rodzaju polisy należy dokonać analizy ryzyka inwestycyjnego oraz sprawdzić wysokość opłat likwidacyjnych. Pozwoli to nam uniknąć sytuacji utraty znacznej części zgromadzonych przez nas oszczędności.

Rezygnacja z Ubezpieczenia na Życie – skutki

Jak można zauważyć nie tylko decyzja o zakupie Ubezpieczenia na Życie powinna być dobrze przemyślana. Również decyzja o rezygnacji nie powinna być podejmowana pochopnie, gdyż może oznaczać stratę naszych oszczędności. Należy pokreślić, że rezygnacja z Ubezpieczenia na Życie to zerwanie umowy w trakcie jej obowiązywania. Dlatego też musimy ponieść często konsekwencje w postaci otrzymania tylko części wpłaconych przez nas składek. Stąd należy przeanalizować przyczyny naszej rezygnacji. Jeżeli nasza sytuacja jest przejściowa to możemy skorzystać z zawieszenia wpłaty składek bez konieczności rezygnacji z polisy. Aktualnie większość towarzystw ubezpieczeniowych daje możliwość zawieszenia płacenia składek bez konsekwencji finansowych. Dodajmy, że istnieje możliwość rezygnacji z części oferty.  Często okazuje się, że nasze ubezpieczenie zawiera wiele rozszerzeń, które są nam niepotrzebne. Natomiast rezygnacja z części z nich spowoduje znaczne obniżenie naszej składki.

Należy dodać, że rozwiązać umowę Ubezpieczenia na Życie z nami może również ubezpieczyciel. Powodem jest brak opłacenia przez nas składek ubezpieczeniowych.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie lub potrzebujesz więcej informacji sprawdź koniecznie nasz Ranking Ubezpieczenia na Życie 2017Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz