Ubezpieczenie na Życie AIG

Ubezpieczenie na Życie powinna posiadać każda osoba. Zakup polisy powinny rozważyć w szczególności osoby, które posiadają małżonka oraz dzieci. Posiadając Ubezpieczenie na Życie zabezpieczamy naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, inwalidztwa lub ciężkiej choroby. Na rynku ubezpieczeniowym jest wiele ofert, które warto sprawdzić. Poniżej analiza oferty Ubezpieczenie na Życie AIG.

Celem Ubezpieczenia na Życie jest zapewnienie  naszym bliskich środków finansowych na wypadek naszej śmierci. Pieniądze wypłacone z ubezpieczenia są potrzebne w szczególności, gdy osoba zmarła była jedynym żywicielem rodziny. Ponadto posiadanie Ubezpieczenia na Życie jest bardzo ważne gdy rodzi się dziecko albo gdy podejmujemy decyzję o zakupie mieszkania na kredyt.

Firmy ubezpieczeniowe proponują wiele produktów ubezpieczeniowych. Jak znaleźć właściwą polisę dla nas? Poniżej dokonaliśmy analizy oferty AIG, które proponuje kilka rodzajów Polisy na Życie. Warto przyjrzeć się polisie, która jest dedykowana dla wszystkich członków rodziny.  Nie można również pominąć produktów, które oferują wsparcie finansowe dla osób, u których zdiagnozowano nowotwór.

Ubezpieczenie na Życie AIG „Ty i Twoja Rodzina”

Jeżeli zdecydujemy się zakupić oferowane przez AIG ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków „Ty i Twoja rodzina” otrzymamy wypłatę świadczenia w razie poważnych skutków, które odnieśliśmy w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Otrzymane środki finansowe umożliwią nam pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji. Natomiast, jeżeli na skutek nieszczęśliwego wypadku nastąpi śmierć osoby ubezpieczona to bliscy otrzymają wypłatę sumy polisy. W zależności od wybranego wariantu kwota ta wyniesie od 30 tys. zł do nawet 150 tys. zł. AIG dla osób samotnie wychowujących dzieci oferuje opłatę jednej składki, która zapewni ochronę rodzicowi i również dziecku.

Ubezpieczenie na Życie AIG „Rodzina w AIG”

Kolejnym produktem, który zasługuje na uwagę jest Ubezpieczenie na Życie „Rodzina w AIG”. Ubezpieczyciel oferuje nam wypłatę świadczeń na wypadek poważnych konsekwencji nieszczęśliwych wypadków. Podobnie jak w polisie „Ty i Twoja Rodzina” otrzymane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji. Dodatkowo ten kupując ten produkt ubezpieczamy również nasze dzieci. Świadczenia wówczas wynoszą 50% kwot, które przysługują dorosłym.

W zależności od wybranego przez nas wariantu  ubezpieczony płaci składkę o równej wysokości, może także otrzymać wyższe świadczenie za śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uszkodzenia ciała oraz za trwałe inwalidztwo. Natomiast zasiłek pogrzebowy oraz ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu bez względu na wybrany przez nas wariant ochrony  wynosi odpowiednio 15 tys. zł i maksymalnie 1500 zł zwrotu gotówki.

Wysokość miesięcznej składki zależy od wybranego przez nas wariantu ochrony. Bliscy w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku otrzymają kwotę świadczenia od 50 tys. zł do 150 tys, zł. Różnice wypłaty świadczenia dotyczą też wysokości składki. Wariant najtańszy to 17 zł miesięcznie, a najdroższy to aż 108 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie na Życie AIG a walka z nowotworem

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AIG oferuje dwa produkty dla osób, które chcą zabezpieczyć się finansowo na wypadek zachorowania na nowotwór. W obecnych czasach wykrycie tej choroby we wczesnym etapie daje nam możliwość całkowitego wyleczenia.

Ubezpieczenie na Życie AIG „Szansa”

Polisa na Życie AIG Szansa to produkt, który jest skierowany do kobiet. Posiadając ten rodzaj ubezpieczenia otrzymamy wypłatę świadczenia w sytuacji zdiagnozowania raka narządów kobiecych oraz w razie konieczności operacji związanej z tą chorobą.  Polisa gwarantuję nam wypłatę świadczenia nawet do kwot 130 tys. zł. Ubezpieczyciel zapewnia, że pieniądze z ubezpieczenia zostaną wypłacone w ciągu 5 dni od dostarczenia dokumentów o diagnozie.

Polisę AIG Szansa mogą kupić kobiety, które posiadają od 20 do 59 lat. Dodatkowo Towarzystwo Ubezpieczeniowe AIG oferuje ochronę zawartości torebki. Oznacza to, że jeżeli stracimy naszą torebkę w wyniku kradzieży   otrzymamy odszkodowanie nawet do kwoty 1950 zł. Ubezpieczyciel w ramach tej kwoty pokryje koszty związane z zakupem nowej torebki, wyrobieniem dokumentów i kart płatniczych, jak również wymiany zamków.

Ubezpieczenie następstw zachorowania na raka Triumf

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AIG posiada w ofercie również produkt, który jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek walki z nowotworem.  Polisa Triumf to produkt, który oferuje nam wypłatę określonej sumy pieniędzy w sytuacji, gdy u osoby ubezpieczonej zostanie zdiagnozowany nowotwór złośliwy. Kwota polisy to suma, która wynosi nawet do 120 tys. zł. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Z oferty mogą skorzystać osoby w przedziale wieku od 20 do 50 roku życia.

Jak widać powyżej AIG posiada wiele produktów ubezpieczeniowych na życie. Należy podkreślić tutaj, że każdy produkt jest dedykowany dla innych osób. Indywidualna składka zawsze zależy od kilku czynników jak wiek, stan zdrowia oraz wysokości sumy i zakresu ubezpieczenia.

Rozważając skorzystania z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >.  Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz