Ubezpieczenie na Życie do kredytu hipotecznego

W dzisiejszych czasach zakup mieszkania lub budowę domu często finansujemy za pomocą kredytu hipotecznego. Niewiele młodych osób posiada gotówkę lub otrzymuje własne lokum od rodziny. Zazwyczaj kredyt na ten cel to długoterminowe zobowiązanie nawet na okres 30 lat. Dlatego też warto pomyśleć o ubezpieczeniu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie na Życie do kredytu hipotecznego – rodzaje

Bezpieczeństwo finansowe nasze i naszych bliskich może zapewnić nam Ubezpieczenie na Życie. Bank oferujący kredyt hipoteczny przedstawi nam propozycje ubezpieczeń dobrowolnych oraz obligatoryjnych. Z których rodzajów ubezpieczeń trzeba skorzystać?

Ubezpieczenie na Życie do kredytu hipotecznego – obligatoryjne

Do ubezpieczeń obowiązkowych należą ubezpieczenie pomostowe, czyli do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej oraz ubezpieczenie nieruchomości. Z tych rodzajów ubezpieczeń musimy skorzystać.  Ubezpieczenie spłaty zobowiązania do czasu ustanowienia hipoteki na finansowanej nieruchomości jest ochroną dla banku na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy w okresie przejściowym tzw. pomostowym. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czas od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do momentu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej finansowanej nieruchomości.  Obligatoryjnie należy zakupić ubezpieczenie nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie naszego zobowiązania.
Obowiązkowym ubezpieczeniem jest również ubezpieczenie kredytu z niskim wkładem własnym. Jeżeli nie posiadamy wystarczającej kwoty wymaganego wkładu własnego można ubezpieczyć brakującą kwotę.

Ubezpieczenie na Życie do kredytu hipotecznego – dobrowolne

Pomimo, że zakup Ubezpieczenie na Życie jest dobrowolny warto je posiadać jeżeli zaciągamy zobowiązanie na wiele lat. Zakres polisy obejmuje śmierć osoby ubezpieczeniowej, która nastąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenie jest tożsame z pozostałym do spłaty zadłużeniem z tytułu zaciągniętego kredytu. Propozycje ubezpieczeń obejmują również produkty, które zapewniają nam ochronę przed utratą pracy lub na wypadek niezdolności do pracy. Można zakupić też polisę na wypadek poważnego zachorowania.

Są to produkty dobrowolne i nie musimy ich posiadać, lecz wraz z udzielanym kredytem możemy otrzymać bardzo atrakcyjną ofertę, z której warto skorzystać.

Podpisując umowę trzeba pamiętać, że w trakcie okresu kredytowania mogą pojawić się zdarzenia, które mogą nam uniemożliwić spłatę zobowiązania. Wówczas spłatą zobowiązania zostanie obarczona nasza rodzina. Dlatego też warto rozważyć Ubezpieczenie na Życie, które gwarantuje w przypadku naszej śmierci lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, spłatę naszych zobowiązań. Często jeżeli podejmiemy decyzję o zakupie polisy na życie przy kredycie hipotecznym, możemy uzyskać korzystniejsze warunki finansowania.

Ubezpieczenie na Życie do kredytu hipotecznego – jak funkcjonuje?

Jeżeli zdecydujemy się na zawarcie umowy Ubezpieczenia na Życie wraz z kredytem hipotecznym to suma ubezpieczenia jest przeważnie równa kwocie udzielonego kredytu. Natomiast jeżeli umowę ubezpieczenia zawieramy po wypłacie kredytu to suma ubezpieczenia jest tożsama z aktualnym saldem zadłużenia.

Ubezpieczenie na Życie do kredytu hipotecznego – kto otrzymuje świadczenie?

Środki z naszej polisy na życie  otrzymuje osoba uposażona czyli osoba, która zostanie wskazane przez ubezpieczonego. Dodajmy, iż nie musi to być osoba z naszej rodziny.

Koszt Ubezpieczenia na Życie

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona głównie od zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Jeżeli interesuje nas szeroki zakres ochrony oraz wysoka suma ubezpieczenia to też składka będzie wyższa.
Zazwyczaj składki należy opłacać miesięcznie lub kwartalnie w zależności od wybranej przez nas formy przy podpisaniu umowy.

Zaciągając kredyt hipoteczny pamiętajmy, że jest to duże zobowiązanie finansowe wobec banku na wiele lat. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co w tym okresie może się nam przydarzyć, warto więc ubezpieczyć się od możliwie wielu ryzyk. Im szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej wybierzemy, tym bardziej możemy czuć się bezpieczni.

Gdzie kupić Ubezpieczenie na Życie?

Aktualnie oferty Ubezpieczenia na Życie do kredytu hipotecznego są dostępne w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Często można dokonać zakupu polisy również w banku przy podpisaniu umowy kredytu. Podpisując dwie umowy jednocześnie zyskujemy czas oraz możliwość uzyskania niższej marży lub prowizji od kredytu hipotecznego.

Jeżeli rozważasz skorzystanie z Ubezpieczenia na Życie sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

Dodaj komentarz