Ubezpieczenie na Życie – indywidualne czy grupowe?

Grupowe Ubezpieczenie na Życie, które możemy zakupić za pośrednictwem pracodawcy i Indywidualne Ubezpieczenie na Życie to inne produkty. Jedyną wspólną cechą tych produktów ubezpieczeniowych jest ochrona finansowa naszych bliskich w przypadku naszej śmierci.

Ubezpieczenie na Życie grupowe – zakres ochrony

Ubezpieczenia grupowe oferują nam szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej. Zazwyczaj kupując ubezpieczenie poprzez pracodawcę możemy dokonać wyboru spośród kilku pakietów, które różnią się sumą ubezpieczenia. Ponadto na wybór tej oferty często ma wpływ niska kwota składki. Również na korzyść ubezpieczeń grupowych wpływa opłacanie częściowe naszej składki przez pracodawcę.

Ubezpieczenie na Życie grupowe – zalety

Zazwyczaj wysokość składki w ubezpieczeniu grupowym jest niższa od składki polisy indywidualnej. Jest to ważna zaleta oprócz możliwości dopełnienia formalności poprzez pracodawcę. Dodatkowo osoby, które chcą skorzystać z Ubezpieczenia na Życie grupowego nie są zobligowani do badań oceniających ich stan zdrowia. Powodem jest rozłożenie ryzyka na wiele osób, które są zatrudnione u jednego pracodawcy. Ubezpieczyciele oferując ubezpieczenie grupowe zakładają, że ryzyko ciężkiego zachorowania nagle wszystkich zatrudnionych osób jest minimalne. Natomiast oferując indywidualne ubezpieczenie firma ubezpieczeniowa ponosi wyższe ryzyko, gdyż obejmuje ono tylko jedną osobę.

Ubezpieczenie na Życie indywidualne – zalety

Zaletą indywidualnego Ubezpieczenia na Życie jest możliwość dostosowania polisy do naszych potrzeb. ubezpieczonego, jak i jego sytuacji życiowej i możliwości finansowych. Wybierając indywidualną polisę na życie możemy dokonać wyboru dodatkowych elementów zgodnie z naszymi potrzebami w danym momencie naszego życia.

Ubezpieczenie na Życie indywidualne – jak wybrać

Jeżeli interesuje nas indywidualna Polisa na Życie to warto rozważyć jej zakup już w momencie startu w dorosłe życie. Wówczas dokonując regularnych wpłat składek możemy liczyć na niską składkę w późniejszym wieku. Na wysokość składki ma wpływ suma ubezpieczenia, czyli kwota którą firma ubezpieczeniowa wypłaci nam w razie pojawienia się zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Należy wybrać kwotę, która spełnia nasze potrzeby w danym momencie życia, gdyż sumę ubezpieczenia można zmienić w trakcie trwania umowy przykładowo gdy założymy rodzinę.

Ubezpieczenie na Życie grupowe – a zmiana pracy

Jeżeli zdecydujemy się na zmianę pracy a posiadamy ubezpieczenie grupowe wówczas należy mieć na uwadze, ze nie zawsze jest możliwość przeniesienia polisy. Często pojawia się szansa na przeniesienie naszej polisy nawet na wariant indywidualny lecz jest to związane z wyliczeniem nowej wysokości składki. Może ona okazać się wyższa, w szczególności jeżeli zmiany dokonujemy po przekroczeniu pewnego wieku (np. 50 roku życia). Dlatego też posiadanie indywidualnej polisy jest korzystniejsze dla nas niż zakup ubezpieczenia grupowego. Dodatkowo możemy sami dokonywać wyboru zakresu ubezpieczenia.

Aktualnie firmy ubezpieczeniowe oferują szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają nie tylko różne oferty cenowe lecz również różnorodny zakres usług, które oferują. Dlatego koniecznie trzeba sprawdzić nasz Ranking, aby znaleźć nie tylko  najtańszą ofertę lecz również zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedni dla nas.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie lub potrzebujesz więcej informacji sprawdź koniecznie nasz Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz