Polisy na życie – ocena ryzyka

Chcesz dokonać zakupu polisy na życie lecz nie wiesz jak dokonywana jest ocena ryzyka przez firmy ubezpieczeniowe? Jak wypełnić ankietę medyczną, która jest obowiązkowa jeżeli chcemy posiadać pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej? Sprawdzamy jak dokonać właściwego wyboru ubezpieczenia na życie aby spełniało nasze oczekiwania.

Ankieta medyczna – ocena naszego zdrowia

Podpisując umowę polisy na życie należy wypełnić ankietę medyczną. Zazwyczaj jest konieczny element przy przestępowaniu do ubezpieczenia. Ankieta medyczna jest dokumentem, na podstawie którego ubezpieczyciel dokonuje obliczenia składki, którą będziemy zobligowani płacić. Wypełnienie ankiety a na celu oszacowanie ryzyka związanego z prawdopodobieństwem zachorowania. Zazwyczaj ankieta medyczna składa się z pytań obejmujących kategorię pytań medycznych dotyczących stanu naszego zdrowia jak również pytań o stan zdrowia naszej najbliższej rodziny.

Ryzyko zawodowe

Często przy zawieraniu polisy na życie firmy ubezpieczeniowe szacują również tzw. ryzyko zawodowe. Jest związane ze zwiększeniem ryzyka wypadku a nawet śmierci w miejscu pracy. Wśród czynników ryzyka są wymieniane również czynniki, które mają negatywny wpływ na zdrowie jak na przykład nadmierny hałas. Ubezpieczenia dla osób wykonujących niebezpieczny zawód warto pomyśleć, gdy jesteśmy jedynym żywicielem rodziny.

Ryzyka związane ze spędzaniem wolnego czasu

W szczególności ten rodzaj ryzyka zwany również pozazawodowym  dotyczy sposobu spędzania przez osoby ubezpieczone wolnego czasu. Przy podpisywaniu umowy polisy na życie należny udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi uprawiania sportów ekstremalnych oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Ryzyka finansowe

Ubezpieczyciel przed zawarciem z nami polisy na życie  oszacuje również czy posiadamy zabezpieczenie związane z obciążeniem dochodów. Atrakcyjnym ubezpieczeniem dodatkowym do polisy na życie może być również dodatkowa polisa czyli Ubezpieczenie na Życie od kredytu hipotecznego.

Wymienione rodzaje ryzyka mają wpływ na wysokość składki. Również od  rodzajów ryzyka, które są związane z nami zależna jest suma ubezpieczenia, jego zakres. Również na wysokość sumy ubezpieczenia oraz składki wpływ ma nasz wiek. Wpełniając ankietę medyczną oraz opdowiadajac na pytania dotyczżce pozostałych rodzajów wyzyka nie warto ukrywać ważnych informacji o naszym zdrowiu, bądź hobby gdyż firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłacenia ubezpieczenia.

Jak sprawdzić cenę polisy?

W tym może pomóc Ci nasz Ranking Polis na Życie. Stanowi on znakomite ułatwienie dla osób chcących oszacować ceny polis w różnych wariantach.

Sprawdź Ranking Polis na Życie 2018 >>>

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz