Rodzaje Ubezpieczeń na Życie

Ochrona ubezpieczeniowa ma za zadanie zapewnienie osobie ubezpieczonej oraz/lub jego bliskim pomocy finansowej w razie nieszczęśliwego wypadku oraz zdarzenia, które mieszczą się w zakresie ochrony. Jakie rodzaje Ubezpieczeń na Życie są dostępne? Który produkt spełni moje potrzeby?

Rodzaje Ubezpieczeń na Życie dostępne to: ubezpieczenia na życie zarówno terminowe jak i bezterminowe, ubezpieczenia posagowe, ubezpieczenia powiązane z inwestycjami czyli z funduszem kapitałowym.

Rodzaje Ubezpieczeń na Życie – terminowe

Jest to podstawowy rodzaj Ubezpieczenia na Życie. Celem tego produktu jest zapewnienie ochrony finansowej osobie uposażonej tylko na wypadek śmierci. Jeżeli zrezygnujemy z umowy w trakcie je trwania nie otrzymamy wypłaty środków. Umowy terminowe zawierane są na czas określony.

Do umowy możemy dokupić dodatkowe produkty tzw. rozszerzenia, które pomimo wyższej składki oferują osobie ubezpieczonej szerszy zakres ochrony. Umowy dodatkowe mogą obejmować: assistance medyczny, pobyt w szpitalu, leczenie nowotworu.

Jeśli w okresie trwania umowy ubezpieczenia nie przydarzy się nam wypadek przewidziany w zakresie ochrony, ubezpieczyciel nie dokona wypłaty sumy ubezpieczeniowej.

Rodzaje Ubezpieczeń na Życie – bezterminowe

Umowa jak nazwa produktu wskazuje jest zawierana na czas nieokreślony. Ten rodzaj ubezpieczenia jest kierowany głównie do osób w wieku od 65 do 75 lat. Celem jest ochrona do końca życia osoby ubezpieczonej. Z powodu tytułowej bezterminowości ten rodzaj ubezpieczenia jest droższy niż produkty z określonym terminem. Po przekroczeniu terminu wskazanego w umowie (np. po skończeniu przez ubezpieczonego 90 roku życia) możliwe jest przejście na tryb bezskładkowy, suma ubezpieczenia pozostaje bez zmian.

Rodzaje Ubezpieczeń na Życie – na dożycie

Ten rodzaj ubezpieczenia jest zawierany na określony termin. Suma ubezpieczenia wskazana w umowie jest wypłacana w razie śmierci osoby ubezpieczonej osobom uposażonym oraz dożycia do wygaśnięcia polisy.   Ubezpieczeniem na życie i dożycie cechuje mieszana struktura oraz czas trwania umowy. Część wpłacanej składki jest przeznaczana na ochronę osoby ubezpieczonej, a część jest przekazywana na specjalnie utworzone konto oszczędnościowe.

W umowie istnieje możliwość wskazania wieku osoby ubezpieczonej, po przekroczeniu którego otrzymamy zwrot z konta wcześniej zgromadzonych środków. Zazwyczaj jest wybierany okres przejście na emeryturę.

Rodzaje Ubezpieczeń na Życie – inwestycyjne

Jeżeli wybierzemy ten rodzaj produktu ubezpieczeniowego to nasza składka zostanie podzielona. Część składki zostanie przeznaczona na ochronę finansową życia i zdrowia osoby ubezpieczonej. Natomiast pozostała część składki zostanie zainwestowana w fundusz inwestycyjny.

Rodzaje Ubezpieczeń na Życie – posagowe

Propozycja tego rodzaju Ubezpieczenia na Życie jest skierowana do rodziców lecz dotyczy dziecka. Podpisując umowę ubezpieczenia deklarujemy opłacanie określonej składki, z której jedna część ochrania finansowo życie i zdrowie dziecka, natomiast druga tzw. posag jest wypłacana dziecku w określonym w umowie momencie życia np. na 18 urodziny lub po zakończeniu studiów. Zazwyczaj warunkiem zawarcia umowy jest wiek ubezpieczającego poniżej 56 roku życia.

Polisa posagowa może mieć charakter ochronno-oszczędnościowy lub ochronno-inwestycyjny.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z Ubezpieczenia na Życie lub potrzebujesz więcej informacji sprawdź koniecznie nasz Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru Ubezpieczenia na Życie.

A jeżeli już masz wykupioną polisę na życie napisz nam o swoich doświadczeniach.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz