Korzyści posiadania Polisy na Życie

Korzyści posiadania Polisy na Życie jest wiele. Które z nich są ważne dla Ciebie. Sprawdzamy jak dokonać właściwego wyboru Polisy na Życie aby spełniało nasze oczekiwania.

Firmy ubezpieczeniowe posiadają w ofercie wiele rodzajów polis na życie m.in. terminowe, bezterminowe, inwestycyjne a również  oszczędnościowe. Jednakże główne korzyści z posiadania Polisy na Życie oprócz gromadzenia kapitału to ochrona naszego zdrowia oraz zabezpieczenie finansowe dla naszych bliskich na wypadek naszej śmierci.

Polisa na Życie – długość trwania umowy

Przed dokonaniem wyboru Polisy na Życie należy określić czas, przez który będziemy podlegać ochronie oraz opłacać składki. Na rynku ubezpieczeniowym są dostępne produkty na określony termin czasu tzw. polisy terminowe. Zazwyczaj są one zawierane na okres od 5 do 15 lat. Również w ofertach firm ubezpieczeniowych można znaleźć produkty bezterminowe. Oznacza to, że po przekroczeniu pewnego wieku, zazwyczaj 85 roku życia, podlegamy ochronie ale nie musimy już płacić składki ubezpieczeniowej.

Polisę można wykupić  także dożywotnio. Warto jednak zaznaczyć, że wraz z wiekiem trzeba się liczyć z wyższymi kosztami wejściowymi. Dlatego też taniej jest kupić od razu polisę na dłużej, niż regularnie ją odnawiać.

Bardzo popularne są również ubezpieczenia na życie i dożycie. Jeżeli zdecydujemy się na zakup takiej polisy to firma ubezpieczeniowa zapewnia wypłatę świadczenia w wysokości sumy gwarancyjnej nie tylko w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, lecz także gdy dożyjemy do określonego w polisie wieku. Decydując się na wybór takiej formy ubezpieczenia zabezpieczamy naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci ale również mamy dodatkowe środki finansowe gdy osiągniemy wiek emerytalny.

Korzyści posiadania Polisy na Życie – ochrona życia i zdrowia

Korzyści posiadania Polisy na Życie to głównie zagwarantowanie naszym bliskim środków finansowych w przypadku naszej śmierci. Większość towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje wypłatę świadczenia również w razie wypadku, którego skutkiem jest inwalidztwo lub choroba.

Firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach jednej umowy ochronę zarówno dla osoby, która zawiera umowę, jak również dla całej rodziny. Jednakże należy pamiętać, że szerszy zakres ochrony oznacza opłacanie wyższej  składki ubezpieczeniowej. Warto rozważyć także zakup dodatkowych umów do Polisy na Życie. Korzyści posiadania tego rodzaju umów to m.in. dodatkowe środki finansowe na leczenie szpitalne, rehabilitację po wypadku oraz  assistance , w ramach którego można skorzystać nawet z opieki nad dziećmi w czasie rekonwalescencji.

Korzyści posiadania Polisy na Życie – oszczędzanie środków

W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się również oferty Polisy na Życie wraz z możliwościami oszczędzania zgromadzonych środków. Warto też zwrócić uwagę na polisy posagowe, które zapewnią dziecku lepszy start życiowy. W ramach umowy zawartej z ubezpieczycielem rodzice dokonują regularnych wpłat określonych sum pieniężnych. Natomiast na na koniec umowy towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje wypłaty kwoty z umowy na rzecz dziecka. Zazwyczaj odbywa się to w momencie ukończenia przez dziecko 18, 21 lub 26 roku życia. Jest to funkcja oszczędnościowa polisy. Ponadto polisa posiada funkcję ochronną na wypadek śmierci czy choroby osoby dokonującej wpłat składek. Wtedy obowiązek przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym została podpisana umowa. Jest to bardzo atrakcyjny produkt, tym bardziej że w obecnych czasach na posiadanie dzieci decydujemy się coraz później.

Wśród Polis na Życie można znaleźć również polisy inwestycyjne. Jest to produkt, który jest połączeniem Polisy na Życie oraz inwestowania w fundusze inwestycyjne. Jest to umowa, w której towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty określonej w umowie sumy gwarancyjnej w razie śmierci ubezpieczonego na rzecz uposażonych, czyli osób wskazanych w umowie, a jednocześnie gromadzone środki są inwestowane poprzez fundusze kapitałowe. W momencie  podpisywania umowy nie jest znana wysokość przyszłego świadczenia. Spowodowane jest to brakiem informacji na temat wysokości  zysku z części kapitałowej. Ponadto jest to uzależnione także od decyzji osoby oszczędzającej jaka część składki zostanie zainwestowana, a jaka będzie przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową.

Dlatego też należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie gwarantuje kwoty, którą otrzymamy po zakończeniu oszczędzania. Osoba ubezpieczona posiada natomiast wpływ na wysokość sumy zgromadzonej  poprzez wybór funduszy, w które będą inwestowane środki pieniężne.

Jeżeli nadal zastanawiasz się czy skorzystać z zakupu Polisy na Życie  sprawdź koniecznie nasz  Ranking Ubezpieczeń na Życie. Z jego pomocą łatwo podejmiesz dobrą decyzję jak dokonać właściwego wyboru.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz