Ranking Ubezpieczenia na Życie – polisy bezterminowe

Na polskim rynku ubezpieczeniowym można spotkać różne oferty Ubezpieczenia na Życie. Większość propozycji ma ograniczenia, zarówno wiekowe przystąpienia do ubezpieczenia, jak również trwania ubezpieczenia. Część towarzystw ubezpieczeniowych oferuje  Ubezpieczenia na Życie – polisy bezterminowe. Główną zaletą jest brak góry ustalonego czasu trwania. Sprawdźmy co je charakteryzuje i kto je powinien wybrać?

Sprawdź Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >>>

Ubezpieczenia na Życie – cechy polisy bezterminowej

W Ubezpieczeniach na Życie bezterminowych opłacamy składkę maksymalnie do 85 roku życia. Po osiągnięciu wieku 86 lat nadal obejmuje nas ochrona ubezpieczeniowa. Wygasa ona dopiero w dniu naszej śmierci. Ubezpieczenie na życie bezterminowe jest zawierane na czas nieokreślony.

Ubezpieczenie na życie obejmuje głównie ryzyko śmierci. Nie zawsze istnieje  możliwość dokupienia dodatkowych opcji ochronnych. Nawet jeżeli skorzystamy z dodatkowych umów to należy pamiętać, że wygasają one w momencie, gdy przestajemy opłacać składkę.

Decydując się na zakup bezterminowe polisy musimy wypełnić ankietę medyczną, która jest częścią wniosku ubezpieczeniowego. Na podstawie wniosku towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Gdy zajdzie taka konieczność wysokość naszej składki ubezpieczeniowej może zostać zwiększona.

Sprawdź Ranking Ubezpieczenia na Życie 2018 >>>

Dla może wykupić polisę bezterminową?

Przede wszystkim jest to ubezpieczenie dla osób, które są zainteresowane ochroną na czas nieokreślony. Jest to także oferta dla osób, których w danej chwili nie stać na droższe ubezpieczenie.

Ubezpieczenia na Życie – na co zwrócić uwagę w polisie bezterminowej?

Szukając Ubezpieczenia na Życie koniecznie sprawdź:

  • czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe podwyższenie składki i sumy ubezpieczenia w celu zachowania ich wartości w związku z inflacją;
  • czy po zakończeniu opłacania składek, towarzystwo urealnia polisę, indeksując sumę ubezpieczenia aż do śmierci;
  • czy produkt łączy w sobie ochronę i koszty pochówku (część towarzystw ubezpieczeniowych gwarantuje koszty pochówku. Jest to ważne szczególnie dla osób samotnych);
  • jaka część składki przeznaczana jest na ochronę ubezpieczonego.

Ile kosztuje polisa bezterminowa ?

Na stronie internetowej  Ranking Ubezpieczeń na Życie 2018 możesz wybrać korzystne dla Ciebie ubezpieczenie.

Dodaj komentarz